petak, 18. rujna 2020.

Putni znaci: Znaš li kuda ideš?

Putni znakovi, markacije u prirodi, nisu izmišljeni za izviđače, planinare i ostale zaljubljenike u prirodu. Oni su nekada bili poput semafora na raskrsnicama danas. I bili su za sviju. Jer se prirodom i drumskim putevima putovalo u svim prilikama.

Izviđači, među mnogim znanjima i vještinama koja usvajaju, između ostalog uče kako se snaći i orijentisati u prirodi. Ništa čudno, rekli biste. Pa naravno, da ćemo to učiti kada smo stalno u prirodi. Danas, ovim tekstom, želimo da vas vratimo nekoliko stotina godina u nazad i ukažemo na važnu stavku. Putni znakovi, markacije u prirodi, nisu izmišljeni za izviđače, planinare i ostale zaljubljenike u prirodu. Oni su nekada bili poput semafora na raskrsnicama danas. I bili su za sviju. Jer se prirodom i drumskim putevima putovalo u svim prilikama.

Pa su tako svi koristili geografske orijentacije odnosno određivanje strana svijeta kada bi kroz planine i proplanke putovali od tačke A do tačke B.  Strane svijeta možemo odrediti pomoću instrumenata (kompas, danas i gps), ali i nebeskih tijela i drugih pojava na terenu. Važno je da znamo da kada stanemo licem okrenuti ka sjeveru (N), jug (S) nam je iza leđa, u pravcu lijeve ruke se nalazi zapad (W), a u pravcu desne ruke istok (E).

Putni znaci / markacije

Planinarske markacije ili putni znaci su često na terenu i od velike su pomoći u kretanju na terenu kao i kod gubljenja u prirodi-zar se nismo svi barem jednom izgubili ;). Markacije su oznake koje označavaju planinarske staze i puteve. Ima ih raznih i mogu da se razlikuju po dimenzijama od države do države, ali su u osnovi iste ili slične. Osnovne boje koje se koriste u označavanju su crvena i bijela. Na većim plohama markacije imaju oblik crvenog prstena sa bijelom tačkom u sredini (ovaj vid markacije se naziva Knafelčeva markacija i koristi se u državama bivše Jugoslavije), a na manjim ili neravnim površinama naizmjenično složene crvene i bijele linije ili prstenovi (na tankim granama ili štapovima). 


U načelu bi se nakon svake markacije morala vidjeti ona naredna. Postoje i oznake u vidu strelica u jednoj ili obje boje, oznake raskršća u obliku slova X crvene boje itd. Tu su i putokazi u vidu tabli koji pokazuju smijer i mjesto ka kojem se staza pruža. Pojedine table sadrže informacije i o kilometrima koliko je potrebno do navedenog odredišta

Ako naiđete na stazu označenu ovim markacijama onda ste se našli na planinarskom putu koji negdje vodi. Potrebno je da krenete u jednom smijeru i na stazi nađete određene pokazatelje (putokaze koji se uglavnom nalaze na raskršćima, natpise na stablima i sl.)  prema kakvom se objektu krećete (planinski vrh, planinarski dom, mjesto za kampovanje i sl.) i da zavisno od situacije odlučite kuda da idete.

Mobilni telefon nije samo za slikanje 

Mobilni telefon može biti odlična sprava za orijentaciju, naročito ako ima ugrađen GPS. Ukoliko nema, tu je i dalje sat pomoću kojeg mozemo odrediti jug uz pomoć sunca (kod digitalnog sata crtamo na papiru sat s kazaljkama), a neki telefoni imaju ugrađen digitalni kompas koji koristimo kao i one klasične. Ukoliko vaš telefon nema ovih opcija, možemo ga koristiti za poziv u pomoć.  Ako nema mreže u tom trenutku, popenjite se na uzvišenje ili brdo i pozivite pomoć.

Sve što izviđači uče, od signalizacije, putnih znakova i mnogih drugih vještina je zasigurno znanje koje nije potrebno svakodnevno. Ali sve što možete naučiti, naučite. Sigurno će vam nekada biti od koristi. Pa tako i svi putni znaci koje smo naučili.

Putni znaci kao takmičarska disciplina

Mnoga izviđačka takmičenja i vesele olimpijade u svojim propozicijama imaju zadatak snalaženje po putnim znacima ili pogađanje putnih znakova, traženje blaga i slično. U zavisnosti od zadataka takmičari imaju zadatak pratiti putokaze, uraditi određene aktivnosti na datim lokacijama i slično... Putni znaci na izviđačkim takmičenjima mogu biti nacrtani na zemlji, pijesku, snijegu, kredom na kori drveta, asfaltu... također, mogu se slagati od grančica ili kamenčića. Znakovi se najčešće ostavljaju sa desne strane puta. Stoga, ako do sada niste, naučite putne znakove, imat ćete neprocijenjivo znanje, ali i osvojiti koji bod za ekipu kada budete išli na takmičenje☺

 


Tekst pripremila: Tea Katica