četvrtak, 3. rujna 2020.

Izviđačke vatre griju i srca i logore!

Logorska vatra je kruna izviđačkog dana na logorovanju. To je omiljeni događaj za sve izviđače, a za posjetioce logora najatraktivniji dio. Igre i pjesme, ljubavi koje se rode pokraj logorske vatre ostaju u srcu za čitav život - zar ne? 

Druženje uz gitaru i logorsku vatru u Kampu OI "Stari Grad"

Pripreme za logorsku vatru počinju poslije dnevnih aktivnosti u logoru. Vatrište je već u jutru očišćeno i uređeno za novu vatru. Vatrište uvijek treba biti omeđeno kamenjima, kako se vatra ne bi širila dalje.


Izviđači, ali i planinke :) odlaze u šumu na prikupljanje suhih grana za i drva za vatru. Iskusniji izviđači pripremaju drva i slažu jedan od tipova logorske vatre. Mlađi dežurni i požarni izviđači preko noći dežuraju, paze na sigurnost i mir u logoru, te održavaju vatru da se ne izgasi. Paljenje vatrice je često i izviđačka disciplina na takmičenjima.

Obnovimo znanje o vatrama!

  • Vrste vatri

Oblici vatre koje možete složiti i sami!

  • Pagoda

Pagoda je tip vatre koja će goriti dugo bez dodavanja drva. Slaže se postepeno sve kraćim, oblim drvima, dva po dva u kvadrat. U sredinu se ubacuju tanje grane i kraće cjepanice.

  • Piramida

Piramida daje visok plamen, ali treba voditi računa da se ne složi previsoko, jer se može desiti da se uruši van uređenog vatrišta.

  • Američki kamin

Američki kamin se slaže tako što se na dva koso postavljena nosača slažu obla drva jedno na drugo. Vatra se pali u podnožju, tako da će se drva sama spuštati na vatru kako vatra bude gorila. Ugao postavljenih nosača je veoma važan da se ne bi desilo da se u jednom trenutku sva drva ne sruče na vatru.

  • Polinezijska vatra

Polinezijska vatra se loži unutar kružnice koja je omeđena debljim, kratkim i oblim cjepanicama. Najbolji efekat se postiže kombinacijom polinezijske vatre i piramide.

  • Na panju

Na panju možemo upaliti vatru samo ako je panj van šume i ne prijeti opasnost od širenja vatre. Dovoljno velik i ravan panj održavat će našu vatru bez utroška drva.

  • Zvjezdasta vatra

Zvjezdasta vatra se loži ako je grupa oko logorske vatre manja. Deblje grane se postave zvjezdasto u krug, a u sredini se zapali vatra. Kako grane gore, tako ih postepeno pomijeramo prema središtu vatre.

  • Paljenje vatre kao takmičarska disciplina

Jedna od disciplina na izviđačkim takmičenjima obično bude da se naloži vatra. 

Disciplina je sljedeća:

Sve ekipe dobiju materijal za vatru i jednak broj šibica (obično tri). Potrebno je složiti vatru do visine prvog kanapa. Pobjednik je ona ekipa čija vatra prva pregori gornji kanap. Naravno, to zavisi od umješnosti ekipe u slaganju i izboru tipa vatre.

Poletarci i pčelice obično imaju jedan od zadataka na takmičenju da nabroje vrste vatri ili objasne postupak slaganja određene vatrice.


Tekst preuzet i prilagođen sa scouts.org.me