ponedjeljak, 13. srpnja 2020.

Kontaktirajte Scout Sisters BH

Tekstovi koje možete naći na blogu su autorski, za sva preuzimanja, sugestije i dodatna pitanja kontaktirajte nas putem e-maila: scoutsisters.bh@gmail.com ili putem ispod navedenih kontakt informacija.

Radujemo se suradnji sa vama!

Tea Katica
Tel: +387 61 557 911

e-mail: teapeco1@gmail.com
Školovanje: Gimnazija – UWCiM – Univerzitet Džemal Bijedić, Fakultet humanističkih nauka - Komunikologija
Zvanje: bachelor Odnosa sa javnošću
Dodatna zanimanja: plesni trener i koreograf u Plesnom studiju
“Flash” Mostar
Matični izviđački odred: “Stari Grad” Mostar, BiH

________________________________________________

Amila Masleša
Tel: +387 61 385 449
e-mail: amila.maslesa@gmail.com
Školovanje: Gimnazija – UWCiM – Unicerzitet Džemal Bijedić, Fakultet
humanističkih nauka – Komunikologija
Zvanje: magistar Komunikologije
Dodatne aktivnosti: yoga / čitanje knjiga
Matični izviđački odred: “Stari Grad” Mostar, BiH


Blog Scout Sisters BH je nastao kao rezultat projekta "Scout Sisters BH" Udruženja Centra za razvoj i edukaciju "HERA", Mostar. 


Nema komentara:

Objavi komentar