ponedjeljak, 13. srpnja 2020.

Kontaktirajte Scout Sisters BH

Tekstovi koje možete naći na blogu su autorski, za sva preuzimanja, sugestije i dodatna pitanja kontaktirajte nas putem e-maila: scoutsisters.bh@gmail.com ili putem ispod navedenih kontakt informacija.

Radujemo se suradnji sa vama!

Tea Katica
Tel: +387 61 557 911

e-mail: teapeco1@gmail.com
Školovanje: Gimnazija – UWCiM – Univerzitet Džemal Bijedić, Fakultet humanističkih nauka - Komunikologija
Zvanje: bachelor Odnosa sa javnošću
Dodatna zanimanja: plesni trener i koreograf u Plesnom studiju
“Flash” Mostar
Matični izviđački odred: “Stari Grad” Mostar, BiH

________________________________________________

Amila Masleša
Tel: +387 61 385 449
e-mail: amila.maslesa@gmail.com
Školovanje: Gimnazija – UWCiM – Unicerzitet Džemal Bijedić, Fakultet
humanističkih nauka – Komunikologija
Zvanje: magistar Komunikologije
Dodatne aktivnosti: yoga / čitanje knjiga
Matični izviđački odred: “Stari Grad” Mostar, BiH


Blog Scout Sisters BH je nastao kao rezultat projekta "Scout Sisters BH" Udruženja Centra za razvoj i edukaciju "HERA", Mostar. 


Kada ste zadnji put oprali svoju porciju?

Kada se prisjećate svog djetinjstva i rane mladosti koja vam je uspomena ostavila trag? Onako upečatljiv i siguran?

Danas sam shvatila moju uspomenu– pranje porcija!!


Sigurno se pitate kako i zašto od cijelog djetinstva baš ističem pranje porcija?  U prisjećanju zajedničkih anegdota našeg izviđačkog odrastanja sa mojom #scoutsister, samo se istaklo pranje porcija na logorovanju i bivacima.

Mi smo toliko dugo u izviđačima da pripadamo onoj generaciji koja je svoje porcije nosila sa sobom. Porcija uključuje tanjir, čašu, kašiku, viljušku i nož. Mogli ste nositi onaj vojnički pribor za jelo, koji se spakuje u jednu maslinasto zelenu kutiju  ili ste mogli nositi tanjir sa likom Miki Mausa i isti takav pribor.

Kako god, svaki put poslije obroka, porcija se morala prati da bi bila spremna  za naredni obrok. Ili, ako je ne operete odmah, nego je onako dječiji bacite u šator, malo kasnije po vrelom ljetnom suncu, kada se sve to samo dobro zapeče, zateči će vas opojni miris i mnoštvo insekata u šatoru. Ali, sve je to iskustvo.  Što možemo nazvati prvom lekcijom ovog neobičnog teksta.

Druga lekcija je – pazi sad - kako izbjeći pranje porcija drugim osobama?
Nije bilo djevojčice koju njena simpatija nije zamolila da mu opere porciju. I prale smo, zar ne. Sve od reda.
Ili kada ti dođe vodnik, načelnik ili neka osoba sa izviđačkim činom i kaže da njemu moraš oprati porciju. E pa ne moraš. 

A najčešće je pranje porcije uključivalo protuuslugu. „Ako ti meni opereš porciju, ja ću ti napraviti štirk od tvog šatora do mog!“ Ili „Operi mi porciju, ja ću odraditi tvoju smjenu na požarstvu noćas.“

Najčešće su to dječaci kojima je pranje sudova najmrži posao, dok bi mogli kopati po vrelom suncu do sutra.  Tokom kopanja se pokazuju starijim u vodu kako su jaki i snažni, a pranje suda ipak nije neki „muški“ posao. (Mijanjajmo svijest dječaka na vrijeme)

Na svakoj djevojčici po na osob je kako će se nositi sa ovakvim situacijama. Naravno i na svakom djetetu generalno.  Pa je danas možda oprala svoju porciju, i porciju svoje simpatije, i vodnika i svog druga koji će joj napraviti štrik. Ali ako vidi da je zbog toga zakasnila na kupanje, sutra će naučiti da se zauzme za sebe i čvrstim stavom odlučno kaže ne.

Zbog toga priča o pranju porcija nije samo priča o tome. Ovo je priča i o zauzimanju za sebe, čvstom odlučnom stavu koje jedna djevojčica može pokazati pred nekim drugim.

Zbog toga je priča o pranju porcija vrijedna. Meni danas kao uspomena, ali mnogim drugim djevojčicama kao pokazatelj da je uredu ne oprati porciju simpatiji ako ne želiš.

A kada si ti zadnji put prala porciju?

P. S. Ali ako imaš nešto što želiš uraditi, za što ti treba posebna dozvola od vodnice, vodnika ili starijeg dežurnog – onda pranje porcije i nije tako teško. Sada si ti u poziciji da nudiš protuuslugu. Pa onda operi tu jednu porciju i dobij slobodnu večer ili povečerje barem pola sata kasnije. Ali nemoj reći da si ovaj trik naučila od nas. Dogovoreno? ;)

Tekst napisala: Amila MASLEŠA